Disclaimer Het Letselhuis

Met het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande disclaimer. Elk punt in deze disclaimer is van toepassing op de website: www.letselhuis.nl

 1. Het Letselhuis werkt de inhoud van de website regelmatig bij en draagt zorg voor actuele toevoegingen. Wat betreft de inhoud is Het Letselhuis niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de content;
 2. Het Letselhuis staat niet garant en geeft geen waarborg voor een deugdelijke of geschikte inhoud van de website voor een bepaald doel;
 3. Het Letselhuis is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1.  Toegebracht door de inhoud van de website
  2.  Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3.  In enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website
  4.  Voortkomend uit het niet kunnen raadplegen van één of meerdere webpagina’s van de website
 4. Het Letselhuis is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Het Letselhuis behoudt zich het recht om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 6. Het Letselhuis behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Het Letselhuis is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de beëindiging van de website;
 7. Het Letselhuis is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden welke gekoppeld zijn aan externe hyperlinks
 8. Het Letselhuis behoudt zich het recht om u zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website slaat Het Letselhuis algemene gegevens van uw computer in log-bestanden op. Dit is bedoeld voor de statistieken. In geval van misbruik gebruikt Het Letselhuis deze gegevens om uw bezoek aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 10. U, als gebruiker, vrijwaart Het Letselhuis, de werknemers van Het Letselhuis, vertegenwoordigers, licentiehouders en samenwerkingspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Dit geldt ook voor de kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website, de inbreuk op de website of welke wettelijke regeling dan ook.
 11. Wanneer op de site van Het Letselhuis informatie over u vermeld staat die onjuist is of u graag verwijderd ziet verzoeken wij u hiervan in kennis te stellen via info-desk@letselhuis.nl en ons een redelijke termijn te gunnen deze informatie te verwijderen doch tenminste 40 werkdagen.
 12. Letselnet is een handelsnaam van Het Letselhuis en bovenstaande bepalingen gelden ook voor Letselnet.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01