De Ondernemers Kamer

Arbeidsongeschiktheid kan diep in het persoonlijke, sociale en zakelijke leven ingrijpen. Voor een ondernemer/ zelfstandig beroepsuitoefenaar kan dat ook (direct) vergaande consequenties hebben voor zijn / haar bedrijf / beroepsuitoefening en medewerkers die daar direct afhankelijk van zijn. Hieruit voortvloeiende onzekerheid, stress en reacties binnen de zakelijke omgeving kunnen sterk verstorend werken. Een grotere schade en langdurige arbeidsongeschiktheid kan het gevolg zijn, wanneer niet snel en adequaat gehandeld wordt door de ondernemer / beroepsuitoefenaar, diens adviseurs en de verzekeraars. Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval weegt de uitval meer of minder zwaar.

Dienstverlening

De Ondernemers Kamer van Het Letselhuis faciliteert, met pragmatisch ingestelde deskundigen, de behandeling van de letsel- en arbeidsongeschiktheidszaken van de zelfstandig ondernemer (DGA/ZZP-er/vennoot). Zij brengen samen met de ondernemer, zijn adviseurs en de betrokken verzekeraars (WA en AOV) de situatie van de ondernemer in beeld, maken een analyse en een behandelplan met daarin de direct te nemen maatregelen, de doelstellingen, het stappenplan en de vervolgafspraken voor het schadetraject. Desgewenst begeleiden de deskundigen van het Letselhuis de voortgang van het schadetraject.

Het Letselhuis staat in deze zaken een multidisciplinaire benadering voor waarbij aandacht wordt besteed aan:

  • De medisch situatie (inclusief zorgbegeleiding)
  • Arbeidsdeskundig zaken (bijv werkaanpassing / hulpmiddelen / voorzieningen)
  • Het bedrijfseconomische en bedrijfskundige perspectief en de actuele financiële situatie
  • De noodzaak van vervangende arbeidskracht te beoordelen en wijze daarin te voorzien
  • Andere schade beperkende maatregelen.

 

 

 

Kosten

Op verzoek informeren wij u over de kosten verbonden aan onze bemiddeling.

Partners

Een pragmatisch, deskundig ingesteld gespreksleider, een bedrijfskundig adviseur en naar behoefte één of meerdere deskundigen uit één van de andere kamers van Het Letselhuis;

Algemeen Ondernemers Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Ing E.J. Bakker Senior rekenkundige
De Bureaus
Branche: Rekenkundige expertise
Functie: Senior Rekenkundige
mr. Gerrit Hulsbergen re - algemeen directeur
Het Letselhuis b.v.
Functie: MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige / Nivré Register expert - meer info klik op foto
mr. W. de Vries MBA
Het Letselhuis B.V.
Functie: Interim en senior consultant

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01