De Regreskamer

Verhaal van schade, loon en medische / WMO kosten. Een ongeval met letsel kan veel schade veroorzaken voor betrokkene, voor zijn/haar werkgever, zorgverlener of gemeente. Onze partners kunnen u bijstaan met deskundig advies bij verhaal van deze schade. U kunt zich weer met uw dagelijkse gang van zaken bezig houden, onze partners ontzorgen u en staan u met deskundig advies terzijde. Meldt uw zaak zo spoedig mogelijk aan daar ervaart u in het algemeen direct voordeel van.

No cure no pay verhaalservice werkgevers

Onze specialisten verzorgen voor u het verhaal van doorbetaald loon en re-integratiekosten en dat desgewenst no cure no pay. Wij ontzorgen u met juridisch-, medisch- en arbeidsdeskundig advies en hiermee gepaard gaande kosten binnen de mogelijkheden die de wet daartoe biedt.

 

Optimalisatie re-integratie en verzuimkostenreductie

Re-integratie en begeleiding van uw werknemers wordt zo geoptimaliseerd, waarbij uw verzuimkosten tot een minimum worden beperkt. Juridische en of medische discussies en daarmee gepaard gaande kosten nemen wij voor onze rekening. Die kosten proberen wij te verhalen en zitten anders in ons no cure no pay tarief (tarief: % verhaald loonbedrag + re-integratie kosten - beide excl. btw). Over onverwachte kosten hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Onze kosten brengen wij direct in rekening op de verhaalde bedragen.

 

Wet Poortwachter

Ook op verzuimgebied staan onze specialisten u desgewenst met deskundig advies terzijde om aan de door de Wet Poortwachter aan u gestelde verplichtingen als werkgever te kunnen voldoen. Of en welke kosten dat met zich meebrengt, bespreken wij vooraf met u.

 

Goed werkgeverschap: hulp bij verhaal persoonlijke schade

Bij uitval van één van uw werknemers door schuld van een derde kunnen onze specialisten niet alleen u, maar ook uw werknemer met deskundige advies terzijde staan  bij verhaal van hun persoonlijke letselschade (o.a. smartengeld, hulp kosten en gemiste inkomsten). Stress kan zo worden verminderd en herstel en re-integratie worden geoptimaliseerd.  Waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken, maar bij uiteenlopende belangen bewaken wij  dat alle partijen zich hier comfortabel bij blijven voelen in de keuze van onze specialisten, zodat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen. Door uw werknemer van deskundige hulp te voorzien geeft u als werkgever hiermee jegens uw werknemer  een goede invulling aan het begrip goedwerkgeverschap door ze op een  voor hen kwetsbaar moment van de best denkbare hulp te voorzien en niet aan hun lot over te laten. Ook daaraan verbonden kosten kunnen worden door ons veelal volledig verhaald. Is dat anders, dan bespreken wij dat vooraf. Ook u als werkgever profiteert daar indirect van.

 

Vriendelijk / zakelijk / hard

De aanpak van onze deskundigen kenmerkt zich in het algemeen door vriendelijkheid, wanneer  mogelijk. Zakelijkheid wanneer nodig en spijkerhardheid op de inhoud als het moet en niet anders kan. Wij juridiseren niet waar dat niet nodig is, maar schuwen een stevige juridische / medische discussie niet wanneer die gevoerd moet worden. Wanneer nodig kunnen wij een beroep op toonaangevende advocaten doen om niet alleen gelijk te hebben, maar dat ook te krijgen. Uiteraard vooraf met een goede en deskundige inschatting van procesrisico's en afspraken over daaraan verbonden extra kosten zodat ook dit geen verrassing vormt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij instaat direct de 'juiste' dingen te doen. Onze specialisten behoren tot de beste op hun vakgebied en beschikken immers over 'het timmermansoog' en onze multidisciplinaire samenwerking maakt hen zo efficiënt. Lange doorlooptijden kunnen daarmee worden voorkomen of discussies drastisch worden bekort. Tijd- en kostenwinst wordt daarmee geboekt en natuurlijk minder onzekerheid door sneller te weten waar u aan toe bent.

Bijvoorbeeld met vroegtijdige inzet van de Raadarts (zie Medische Kamer) of  de Herstelcoach (zie Zorg Kamer) - beide primair gericht op herstel - kunnen zorgkosten en schade tot een minimum beperkt worden door hun preventieve optreden. Wij zorgen er voortdurend voor dat privacygevoelige informatie - die hierbij onontkoombaar om de hoek komt kijken -  kostenefficiënt en conform privacyrichtlijnen juist en zorgvuldig wordt verwerkt. Ook in de relatie werkgever / werknemer.

 

Status overzicht

Via onze portal MedFile  kunnen daartoe gemachtigden steeds de actuele stand van zaken in een dossier zien met inachtneming van de privacy regelingen.

 

Verhaal zorgkosten / Kosten WMO voorzieningen verhaal

Wanneer een voorval extra zorgkosten en of WMO voorzieningen nodig maakt, kunnen die wanneer de aansprakelijkheid en het (medisch) causaal verband vaststaan verhaalbaar zijn. Wij ontzorgen u doordat voor u te verzorgen. Dat snel adequaat en kostenefficiënt kunnen beoordelen vergt een combinatie van medische en juridische kennis en ervaring die zich bij ons onder één dak bevindt. Wij zijn bereid daarover vaste voorspelbare resultaatsafhankelijke prijsafspraken te maken.

In overleg met u richten wij het regrestraject efficiënt in ter optimalisering van uw regresopbrengst en organisatie op een voor u voordelig wijze. Desgewenst met ondersteuning van uw werknemers / verzekerden / uitkeringsgerechtigden met regresrechtsbijstand voor hun persoonlijke schade.

 

Digitaal spreekuur & chatfunctie

Op verzoek bemannen en verzorgen wij ook een digitaal spreekuur of chatfunctie voor uw organisatie ter optimalisatie van uw regres. Daarbij kunnen juridische en of medische zaken nader besproken worden. Heeft u daar belangstelling voor, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Dienstverlening

 • Verhaalsrechtsbijstand werkgever / WMO kosten lokale overheid
 • Verhaalsrechtsbijstand / Zorgservice particulier / werknemer
 • Verhaalsrechtsbijstand Zorgverlener / Zorgkostenverzekeraar

 

Combinatie van advies

Afhankelijk van de expertise die in de concrete zaak nodig is zullen wij een beroep op één of meerdere partners van Het Letselhuis doen voor:

 • Toedrachtsonderzoek advies
 • Aansprakelijkheid advies
 • Medisch advies
 • Woningaanpassing en of Zorgadvies (WMO)
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Advies inzake schadevaststelling
 • Mediation of bemiddeling
 • Bindend advies

Deze expertise bevindt zich onder één dak en kan conform privacyregels snel en digitaal onderling gedeeld worden voor het beste advies alsmede 7 x 24 statusinzicht.

Kosten

Wij zijn gewend resultaatgericht en tegen vaste voorspelbare kosten te werken voor u als werkgever of zorgverlener / zorgverzekeraar.  

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij en onze partners hierin voor u kunnen betekenen.

Partners

Wij kijken wat uw zaak nodig heeft en koppelen daar de voor u beste deskundige en Letselhuis partner(s) aan.

Eén of meerdere vertegenwoordigers uit één van de andere kamers van Het Letselhuis

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01