De Zorg Kamer

Een ongeval en of arbeidsongeschiktheid kan diep ingrijpen in het dagelijkse (gezins-)leven en onverwachte problemen veroorzaken. Praktische hulp en advies,(tijdelijke)voorzieningen, een luisterend oor, snel duidelijkheid over wat er wel en niet kan, maakt op zo'n moment een wereld van verschil. Minder zorgen bevordert herstel, zodat de draad van het leven weer zo snel en goed als mogelijk kan worden opgepakt. Oplossingen op maat met inzet van hulp volgens onze twee navolgende benaderingen:

 1. Stepped care: hulp in de juiste volgorde (bijv. eerst  een zorgcoördinator of herstelcoach en dan pas een arbeidsdeskundige);
 2. Matched care: de juiste hulp op maat  op het goede moment & niet zwaarder, duurder en langer dan nodig (proportionaliteit en subsidiariteit).

Steeds in nauw overleg met u en in samenwerking met onze specialisten vanuit een totaalvisie (integrale aanpak) en behandelplanmatige aanpak. Zo weet iedereen wat hem/haar te wachten staat en wie, wat, wanneer doet of waar het wachten op is.

Met een beroep op de navolgende deskundigen wordt herstel geoptimaliseerd om de rust in de privé en werksituatie weer zo snel als mogelijk terug te laten keren. Herstel wordt zo bevorderd en op schadelast kan worden bespaard.

 

Taken

De Zorgcoördinator

Is er in de acute fase voor betrokkene om deze te ontzorgen door facilitering van praktische ondersteuning / hulp na een traumatische ervaring met grote impact op de privésituatie en of het organiseren van noodzakelijke voorzieningen in de thuissituatie in nauwe afstemming met de andere stakeholders.

Soms zullen woningaanpassingen nodig zijn of moet vervoer, hulp in de huishouding, kinderoppas, vervoer of  andere hulp worden georganiseerd o.a. wachtlijstbemiddeling. Zo kan het zijn dat wanneer u (uw cliënt) midden in een verbouwing zit en  deze taken geen uitstel gedogen en (tijdelijk) niet meer zelf kunnen worden verricht dit extra zorgen geeft en aan een optimaal herstel in de weg staat.

De bouwkundig adviseur werkt in die gevallen nauw samen met gemeenten, medici, ergonomen, arbeidsdeskundigen, zorgverzekeraars, indicatiestellers en de WMO consultants om gewenste aanpassingen in en rondom de woning en werksituatie niet alleen aan te vragen en te begeleiden, maar ook snel en goed te realiseren op een manier die aansluit bij de concrete woonsituatie. Herstel wordt zo versneld wat sterk schade beperkend werkt door een goede coördinatie van zorg en hulp.

De Health & Herstelcoach

Een health & herstelcoach is er voor betrokkene na een traumatische ervaring met grote impact. Hij of zij coacht en ondersteunt betrokkene in het hervinden van balans in de privésituatie. Betrokkene kan hierdoor zelf weer in beweging komen en de regie  herpakken op eigen leven en toekomst. Coaching heeft een positief effect op het eventuele re-integratie traject. Onze coaches kunnen als geen ander begrijpen wat u heeft meegemaakt en u weer op weg proberen te helpen. Als WMO Zorgcoördinator kunnen wij ook direct praktische hulp realiseren wanneer dat nodig is. Kortom wij zijn er voor u ter bevordering van uw herstel. Dat is in uw belang maar ook in dat van de verzekeraar en aansprakelijke partij. 

Problemen met kinderen en in het gezin

Op Zorg Kamer kan een beroep worden gedaan wanneer er sprake is van een grote persoonlijke impact met verstoring van de gezinssituatie en of studie-/schoolsituatie waarbij kinderen betrokken zijn. Vanuit een therapeutische achtergrond worden cliënten professioneel en vertrouwd begeleiden op weg naar herstel. De gezinstherapeut / consultant is onder meer inzetbaar in de navolgende gevallen:

 1. Cliënten met niet aangeboren hersenletsel;
 2. Kinderen met school- en of studieproblemen na letsel door ongeval;
 3. Een veranderde gezinssituatie na letsel / ongeval en spanningen daarin;
 4. Niet objectiveerbaar letsel met gezins-, en of arbeid- gerelateerde problemen en of arbeidsongeschiktheid.
 5. Klachten die ontstaan door Psychisch Sociale Arbeidsbelasting (PSA /werkstress)

Zorg coördinator/consultant/gezinstherapeut

Yvonne’s expertise ligt op het gebied van psychologische begeleiding aan belanghebbende na een ingrijpende gebeurtenis waarbij direct of indirect kinderen zijn betrokken.  Met haar achtergrond als kindertherapeute werkt zij vanuit een systemische visie waarbij er niet alleen naar de belanghebbende wordt gekeken maar ook naar de context waarin deze zich begeeft.  Zij weet wat voor impact letselschade kan hebben en wat er nodig is om herstel gericht te werken. Bij Yvonne participeren belanghebbenden actief in hun eigen herstelproces. Specialiteiten: Rouw en verlies, Trauma verwerking, Zelfmanagement, Kinderproblematiek, Hoog sensitiviteit, Diabetes.

 Psychologische hulp

Wanneer er sprake is van één van de drie volgende situaties kan psychologische hulp wenselijk zijn om herstel in goede banen te leiden:

 1. rouw en verlies
 2. angst en trauma 
 3. medisch onverklaarde pijn. 

Het is fijn dan een beroep te kunnen  op gespecialiseerde consultants die psycholoog zijn maar ook bekend zijn met de afwikkeling van een schade en alles wat daarbij komt kijken. De inzet van deze letselschadepsychologen is gericht op het hervinden van zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en het weer oppakken van de draad van het leven na een ingrijpende gebeurtenis vanuit een onafhankelijke mensgerichte benadering waarbij cliënten  beseffen, dat ze in staat zijn om een ‘nieuwe versie’ van zichzelf te worden en dat ze ondervinden, dat het leven niet voorbij is, maar dat er nog van alles te ontwikkelen en te ontdekken valt. Zo dragen zij bij aan herstel en beperking van de impact en schade door een ongeval.

 

Dienstverlening

Onafhankelijk deskundigen met inzichtelijke  onafhankelijke voortgangsbewaking

Onafhankelijk geven wij advies en monitoren de voortgang op een vertrouwde en voor u direct inzichtelijke manier via MedFile. Snelheid van handelen, efficiënte informatieverwerking en een transparantproces is daarin gewaarborgd met aanzienlijke bekorting van doorlooptijden en daarmee schadelast en kosten.

Kosten

 • Conform in markt gangbare tarieven 
 • Naar begrote opgave vooraf rekeninghoudend met het individuele geval en de verhaals-/subsidiemogelijkheden die daarvoor bestaan.

Partners

Yvonne van de Panne is als gezinstherapeute verbonden aan de Zorg Kamer. Zij werkt vanuit een jarenlange praktijkervaring met een integrale aanpak, waarmee onderkend wordt dat een ongeval / arbeidsongeschiktheid niet alleen betrokkene raakt, maar ook hun directe leefomgeving. 

Henk Wim Lijftogt  heeft na vele jaren als LSA advocaat slachtoffers juridisch en financieel te hebben bijgestaan, zich gespecialiseerd in mentale hulpverlening van gelaedeerden. Als Master NLP coach geeft hij slachtoffers inzicht in hun denkpatronen en denkvoorkeuren en help hen anders over hun situatie te denken. In de praktijk blijkt dat met een beperkt aantal sessies op mentaal vlak succes kan worden geboekt en dat met nieuw perspectief naar de toekomst wordt gekeken. Henk Wim is als healthcoach beschikbaar voor slachtoffers die belemmeringen ervaren in hun herstel en bereid zijn daarover te spreken. Een korte interventie geeft nieuwe inzichten en (nieuw) perspectief voor hun toekomst met een positieve weerslag op hun re-integratie.

Annette Gerritsen – van Chastelet is werkzaam als letselschadepsycholoog. Annet studeerde Arbeid en Organisatie-Psychologie aan de Universiteit van Tilburg, heeft werkervaring in de zorgsector als arbeidspsycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker en als letselschadepsycholoog. Annette is Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Mw. Lisette van Rossum is als ervaren psycholoog verbonden aan Mentaal Letsel. Een beroep kan op haar worden gedaan voor hulp en begeleiding  ter verbetering van de kwaliteit van leven bijvoorbeeld:

- Hoe vind ik weer balans in mijn leven?

- Hoe doorbreek ik het blijven hangen in oud zeer?

- Hoe kan ik omgaan met mijn emoties?

- Hoe kan ik de relatie met de mensen om mij heen herstellen?

- Hoe kan ik leren omgaan met stress.

Behandeling kan ook plaats vinden met behulp van EMDR of cognitieve gedragstherapie door Mentaal Letsel bij:

- psychische klachten zoals bijvoorbeeld verwerkingsproblemen, herbelevingen, somberheid, angstklachten en slaapproblemen

 

Joop Schrok is directeur EHC Arbeidsdeskundig & Zorgmanagment die voor ons invulling geeft aan het bieden van concrete zorg en hulp.

Ook kan een beroep worden gedaan op Heling en Partners die de Regie Service Letselschade hebben ontwikkeld.

Al onze partners zijn onafhankelijk, deskundig en toonaangevend op hun vakgebied. Via MedFile ontsluiten wij snel en eenvoudig alle relevante informatie voor hen en  u en faciliteren zo een vlotte en deskundige schade-afwikkeling met online statusinzage voor daartoe gemachtigden.

Algemeen Zorg Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
mw. Drs A. Gerritsen - Van Chastelet Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid (NIP)
De Letselschadepsychologen
Functie: Registerpsycholoog
mr. Henk Wim Lijftogt Health coach
mw. Yvonne van de Panne
Buro van de Panne
Branche: Groei-expert voor kinderen,ouders en eigenwijze managers
Functie: Zorg Kamer Consultant Het Letselhuis
mw. drs. L. van Rossum register psycholoog NIP
Mentaal Letsel
Functie: Register psycholoog - EMDR Europe Practioner
J. Schrok
EHC Arbeidsreintegratie & Zorgmanagement

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01