De Medische Kamer

Medische molens malen traag, maar al vanaf de start van ons bedrijf leggen wij ons hier niet bij neer en voorzien wij partijen via onze partners van snel en onafhankelijk medisch advies en medische expertise, ondersteund door een efficiënt werkende gekwalificeerde en digitaal werkende medisch-administratieve organisatie. Samen met onze partners ontwikkelden wij een uniek concept: Eén Medisch Traject Letselschade (EMTL), een transparant, gestroomlijnd en veel sneller verlopend proces waarin betrokkene centraal staat. Lees daar hieronder meer over (zie EMTL).

Proactiviteit, vitaliteit en mobiliteit

Met een proactieve aanpak ondersteunen wij partijen met onafhankelijk deskundig advies ter vaststelling van schade. Vitaliteit en (arbeids-)mobiliteit bevorderen wij waar mogelijk met de inzet van onze specialisten uit de diverse kamers. Herstel- en mensgericht ter beperking van de impact van een voorval / verzuim voor de betrokken partijen.

De Raadsarts®

De raadsarts is een onafhankelijk arts die een luisterend oor biedt en betrokkene desgewenst met raad en daad ter zijde staat. De Raadsartsen die wij adviseren zijn onder andere werkzaam via Letselnet, een samenwerkingsverband van onafhankelijke artsen gespecialiseerd in schadezaken.
 
 
De Raadsarts:
 • heeft persoonlijk contact met u zonder dat hij/zij de rol van uw huisarts of behandelend artsen overneemt;
 • bespreekt met u het verloop van uw herstel;
 • kan in overleg met u contact leggen met derden; 
 • onthoudt zich van een oordeel of er verwijtbaar gehandeld is. Dat is aan de medisch adviseurs en behandelaren van partijen. 
 
Medische aansprakelijkheid

In medische aansprakelijkheidszaken bestaat de mogelijkheid tot contact met de raadsarts op een vroeg moment, ter bespreking van wat voorgevallen is en welke informatie noodzakelijk is om te beoordelen of er sprake is van verwijtbaar handelen. Dit laatste is ter beoordeling aan de medisch adviseurs van partijen. Bij verschil van inzicht kan ook via Letselnet een medisch deskundige worden geraadpleegd die al dan niet bindend zijn/haar visie  als deskundige geeft.

 

Expertise /second opinion

Ook kan deze Kamer adviseren over en bemiddelen in onafhankelijk medisch onderzoek door externe medisch deskundigen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onder andere de diensten van Letselnet.

 

Onderzoek zorginstellingen

In opdracht van zorginstellingen kunnen door ons onafhankelijke (medische) onderzoeken worden opgezet, verricht en begeleid ter beoordeling en/of verbetering van de dienstverlening met inachtneming van vertrouwelijkheid.

Eén medisch traject letselschade (EMTL)

In de zomer van 2020 werden in het rapport Langlopende Letselschadezaken de navolgende conclusies getrokken over het reguliere medisch traject in letselschadezaken:

 • Als beide partijen een eigen medisch adviseur inzetten zorgt dit voor vertraging in de letselschadezaak;
 • Het opvragen, toesturen en uitwisselen van medische informatie zorgt voor tijdverloop inclusief eventuele discussie hierover;
 • Het slachtoffer heeft baat bij een helder proces, een persoonlijke aanpak en minder "lijntjes".

 

Vanuit onze verantwoordelijkheid als procesversneller Letselschade en in nauwe samenwerking met initiatiefnemers Medi-Office en MedX Advies zorgen wij als professionals met één medisch traject letselschade (EMTL) voor een zo vlot en transparant procesverloop. EMTL met:

 • Een mensgericht advies dat inzicht geeft
 • Inzet van één BIG-geregistreerde medisch adviseur (medisch adviseur verzekeraar (MAV) op afroep)
 • Objectief protocollair toetsbaar handelen op grond van format:
  • Gezamenlijke intake EMTL en procesverloop
  • Richtlijn wijze adviseren (inhoudelijk)
  • Geschiloplossing op medisch vlak
 • Eén medische stroom met termijnafspraken waarin relevante (medische) informatie efficiënt en vertrouwd kan worden gedeeld (AVG proof) met ontdubbeling van werkzaamheden
 • Auditmogelijkheden (inhoud en proces) tijdens de loop van dossier
 • Inzicht voor betrokkene, zijn belangenbehartiger en medisch adviseur in de beschikbare medische informatie en statusinformatie inzichtelijk voor alle betrokken partijen
 • Mogelijkheid tot versnelde inzet van onder meer via Letselnet van:
  • De Raadarts ter vaststelling en bevordering van vitaliteit en mobiliteit na een voorval
  • Onafhankelijk specialisten voor medische expertise of second opinion

Onze ervaring leert dat met transparantie, vertrouwen, vakmanschap en onafhankelijk advies ongekende en onverwachte resultaten te bereiken zijn ter versnelling van de afhandeling van langlopende zaken of zaken die vastgelopen zijn. Een gang naar de rechter blijkt met een persoonlijke aanpak en onafhankelijk advies vaak niet nodig. 

Dienstverlening

Bij benoeming als onafhankelijk deskundige(n) op contractsbasis kunnen service level agreement (sla) afspraken worden gemaakt onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden.

Kosten

 • Op basis van het uurtarief van onze partner, betaalde verschotten, specificatie van werkzaamheden verhoogd met  kantoorkosten (excl. btw)
 • Informatie is op ieder gewenst inzichtelijk voor daartoe gemachtigde personen via MedFile
 • Medische informatie kan snel vertrouwd en eenvoudig worden gedeeld via Medi-Safe
 • Door dit gezamenlijke gestroomlijnde medisch (administratieve) traject kan substantieel op doorlooptijden en kosten worden bespaard met continuïteit voor uw dienstverlening.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden uw mensen - medisch adviseurs / -secretariaat en schadebehandelaren te ondersteunen met een uiterst efficiënte digitale verwerking van de medische informatiestroom, zodat meer tijd voor feitelijke dossierbehandeling overblijft.

Email ons via info-deks@letselhuis.nl ovv EMTL of bel ons via 088 - 8100 300.

Partners

Voor meer over onze partners zie de sites van:

Medi-Office: voor onafhankelijk medisch advies in ongevallenzaken, WA-, SVI-, Wegas en AOV zaken

- MedX: voor onafhankelijk medisch advies in letselschade- en ongevallen- en verzekeringszaken uitsluitend ten behoeve van rechtsbijstand aan slachtoffers

Letselnet: voor inzet van De Raadsarts of  om snel een deskundige onafhankelijke medische expertise aan te vragen

Algemeen Medische Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
mw. Marja van Haren - medisch secretaresse
Letselnet en Medi-Office
drs. Frank Hulsbergen - directeur Medische Zaken MBA
Branche: Medisch Advieswerk
Functie: Directeur medische zaken
Medi-Office bv
Medi-Office bv
Branche: Medisch adviesbureau
mw. mr. dr. R. Wijne
Wijne Health Law
Branche: Gezondheidsrecht
Functie: Adviseur gezondheidsrecht

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01